Aanmelden

 

Helaas zal de ToP opleiding 2019-2020 komen te vervallen. Gezien de forse toename van het aantal ToP opgeleide kinderfysiotherapeuten zulen we de ToP opleiding 2 jaarlijks vervolgen. Bij het uitvoeren van een erkende interventie hoort ook een goede borging van de kwaliteit van de uitvoering. Dat betekent dat de nu gecontracteerde kinderfysiotherapeuten de gelegenheid moeten hebben om voldoende aanbod aan kinderen te hebben om daarmee aan de gestelde kwaliteitseisen te voldoen.

We begrijpen dat dit teleurstellend kan zijn, zeker voor degene die zich al eerder hebben aangemeld. Echter willen we ook dat na zo een intensieve opleiding de verworven expertise kan worden ingezet.

 

In september 2020 zal naar verwachting weer een nieuwe ToP-opleiding starten.

Via de website kunt u zich hiervoor vanaf 10 januari 2020 inschrijven.

Indien u zich al heeft aangemeld via de opleidingsmail verzoeken wij om dit vanaf 10 januari 2020 via de website te doen. Dan worden uw gegevens automatisch ge-upload. Dat is voor een goede verwerking van uw informatie noodzakelijk.

Bij de aanmelding wordt, naast een aantal contactgegevens, een digitale upload van een recent CV en een motivatiebrief verwacht.

Kinderfysiotherapeuten die eerder hebben gereageerd worden verzocht hun belangstelling voor deelname te bevestigen door een actuele versie van hun gegevens na 10 januari 2020 te uploaden.

De selectie voor deelname wordt gemaakt door het EOP-nl.
De geselecteerde therapeuten ontvangen begin maart 2020 een bericht van het EOP-nl dat zij zich definitief kunnen inschrijven voor de ToP opleiding. Plaatsing voor deelname aan de opleiding is definitief na inschrijving voor de ToP opleiding en wanneer de opleidingskosten zijn overgemaakt.

Aanmelden

Inschrijvingen zijn op dit moment gesloten.