Nieuw artikel : Feasibility of a Preventive Parenting Intervention for Very Preterm Children at 18 Months Corrected Age: A Randomized Pilot Trial.

Aanvullend aan het ToP programma is een korte “booster”interventie gegeven aan kindjes van 18 maanden. Ouders met een te vroeg geboren peuter kregen 4 huisbezoeken waarin de ToP therapeut hen informatie gaf over de huidige ontwikkeling op de verschillende gebieden, motoriek, spel en communicatie. En samen met de ouder ging de therapeut zoeken naar hoe dit zo optimaal mogelijk te begeleiden.  
Het onderzoek leidde tot grote positieve uitkomsten. Ouders vonden het heel prettig om een “update” te krijgen, de kindjes met deze interventie hadden betere resultaten op 24 maanden op het gebied van motoriek, gedrag en cognitie.
De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in Journal of Pediatrics, zie hier de link naar het artikel.