Artikel: Rethinking preventive post-discharge intervention programmes for very preterm infants and their parents.

In dit artikel werden interventieprogramma's vergeleken uit verschillende delen van de wereld. Allen wilden ze de ontwikkeling tot tenminste de leeftijd van 2 jaar verbeteren bij vroeggeboren kinderen rondom en na hun thuiskomst uit het ziekenhuis. Niet allemaal waren ze succesvol daarin. De programma's die gericht waren op zowel sensitieve ouder- kind interactie en ontwikkeling van het kind en plaatsvonden in de thuissituatie waren het meest effectief. Als ook het welbevinden van de ouder doel is van de interventie, kan waarschijnlijk een nog beter resultaat geboekt worden.

De bevindigen zijn inmiddels gepubliceerd in Developmental Medicine & Child Neurology, zie hier de link naar het artikel.